1 Μαΐου 2008

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ) ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ


... ας εργάζεται (το ποίημα) αδιάκοπα για την αληθινή ουσία, αλλά εις τρόπον ώστε να μη το καταλάβουν ειμή νόες οι γυμνασμένοι και βαθείς.


...Εις το ποίημα του Χρέους μακρινή πρέπει να είναι η φριχτή αγωνία μέσα εις τη δυστυχία και εις τους πόνους όπως εκείθε φανερώθη απείραχτη και άγια η διανοητική και ηθική Παράδεισος.

Πραγματοποίησε τούτη την Ιδέα: όλοι οι ανθρώπινη δεσμοί_ πατρός _αδελφού _γυναικός, _ ριζωμένοι εις την γη, και με αυτούς ο ενθουσιασμός της δόξας . _ τους αρπάζεται η γη, και τοιουτοτρόπως αναγκάζονται να ξεσκεπάσουν εις τα βάθη της την αγιοσύνη της ψυχής τους.


... Μελέτησε καλά τη φύση της Ιδέας, και το υπερφυσικό και γεννητικό βάθος της ας πετάξει έξω από το φυσικό μέρος...

Σε βυθό πέφτει από βυθό ως που δεν ήταν άλλος,
Εκείθε εβγήκε ανίκητος


Κοίταξε να σχηματίσης βαθμηδόν ωσάν μίαν αναβάθρα από δυσκολίες, τες οποίες θα υπερβούν εκείνοι οι Μεγάλοι, με όσα οι αίσθησες απορροφούν από τα εξωτερικά, τα οποία ή τους τραβούν με τα κάλλη τους , ή τους βιάζουν με την ανάγκη και με τον πόνο, έως εις την βεβαιότητα του θανάτου, αλλά εξαιρέτως με την ενθύμηση της περασμένης δόξας.


... Μείνε σταθερός εις τούτη την υψηλή θέση. Η θλίψη τους στέκεται εις το να θυμούνται την ευτυχισμένη κατάστασή τους, όθεν έπρεπε να βλαστήσει το καλό της πατρίδας.Διονύσιος Σολωμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: