20 Απριλίου 2014

Άπολύτρωσις ἀπό τοῦ Πατρινοῦ ἐπιδρομέως !

.                                                     
Στις 20 Απριλίου 1929  δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Λέσβου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ένα κείμενο συμπατριωτών μου από τη  Γέρα της Λέσβου με την οποία εζητείτο η  … «Άπολύτρωσις τοῦ τόπου ἀπό τοῦ Πατρινοῦ ἐπιδρομέως». Ως  «Πατρινός επιδρομεύς»εθεωρείτο ο Γεώργιος Παπανδρέου. Το κείμενο έγινε η αφορμή να ψάξω στην εφημερίδα δημοσιεύσεις του Μαρτίου και Απριλίου 1929 οι οποίες καταφέρονταν εναντίον του Πατρινού πολιτικού.
Δεν εξετάζω , αν και έχω θέση, το βάσιμον ή όχι των κατηγοριών.  Παραθέτω τα δημοσιεύματα ως έχουν. Για ένα μόνο μπορώ να έχω θέση. Τις  μέρες τούτες έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές.  Θα ήταν ευχής έργον οι τοπικές κοινωνίες να εκλέγουν ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει στην γειτονιά τους, στην πόλη, στον τόπο τους. Οι εισαγόμενοι  είναι περαστικοί, περαστικά δεν είναι όμως τα προβλήματα  που συνήθως αφήνουν πίσω τους.
Και για να επανέλθουμε στον ΠΑΤΡΙΝΟ ΕΠΙΔΡΟΜΕΑ, σύμφωνα με τις δημοσιεύματα  της εποχής: 


                      ...ἀπολυτρώσεως  τοῦ τόπου
                        ἀπό τοῦ Πατρινοῦ ἐπιδρομέως !
 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929
  Σε συγκέντρωση Λέσβιων της Αθήνας….. Κρῆτες βουλευταί παριστάμενοι εἰς τήν αἴθουσαν… ἐφώναζαν προς τους Λεσβίους, «αἶσχος να ἀνέχεσθε  ἕναν ἄνθρωπον διαπράττοντα τοιαύτας πράξεις ἐν ὀνόματί σας»
   ..

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929


                        .... ἀνέχονται ἕναν ξένον εἰσβολέα


27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929


"Η ΛΕΣΒΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΣΒΙΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ" .... (τόν λεσβιακόν λαόν) ἐξεμεταλλεύθη καί κατεξηυτέλισε μέχρι τοῦδε ἕνας ἀχάριστος φιλοξενούμενος ἀρλεκίνος
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929 


Ότι ἐπεχείρησε νά πωλήση τάς συνειδήσεις τῶν φίλων του καί τῶν ὀπαδῶν του... νά διαπράξη εἰς βάρος  τῆς ὑπολήψεως αὐτοῦ  ΜΙΑΝ ΑΙΣΧΡΑΝ ΣΩΜΑΤΕΜΠΡΟΡΙΑΝ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929 

Ὁ Λεσβιακός καί Λημνιακός λαός νά καταστῆ 
ἅπαξ διά παντός κύριος τοῦ οἴκου του.
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 

..καθήσας ἐπί τοῦ τραχήλου τοῦ Λεσβιακοῦ καί Λημνιακοῦ λαοῦ


1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 


Νά ἐργασθοῦν διά τήν ἀποτίναξιν  ἑνός ζυγοῦ ἀφορήτου ὅν ἐπέβαλεν ἕνας ξένος πρός τόν τόπον
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 


.....ἐκλαμβάνει τόν Λεσβιακόν καί Λημνιακόν λαόν ὡς  προβατοειδές κοινόν 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929 


                 Ἡ μάχη θά δοθῆ... μεταξύ Λέσβου και Πατρῶν


9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 

Σύμφωνα με άρθρο , εν είδη χρονογραφήματος  μιλάει ο
Παπανδρέου : Ἤ ἐσεῖς οἱ Λέσβιοι ἤ ἐγώ


20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 Δῶσε ἕνα μάθημα στόν Πατρινό ἐκμεταλλευτή 
πού καυχιέται πῶς θά συντρίψη τούς Μυτιληνιούς 
βάζοντας αὐτούς νά χτυπᾶν τόν ἑαυτό τους.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 


...εἶναι ζήτημα πλέον τιμῆς διά τούς Λεσβίους και Λημνίους ἡ νίκη.... νά σωθῆ πλέον (ο λαός)  ἀπό  τά δίκτυα μέ τα ὁποῖα τόν περιέβαλεν , ἀπομυζῶσα τό αἶμα του, ἡ Πατρινή ἀράχνη.


30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929 


Η ψηφοφορία για την εκλογή Γερουσιαστών   έγινε στις 21 Απριλίου του 1929. Οι εκλεκτοί του Παπανδρέου απέτυχαν. Στις 22 Απριλίου η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ αναφέρει  για τον Παπανδρέου :  ΑΝ ΕΙΧΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ,ΑΝ ΗΤΟ ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ , ΘΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΠΕΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΕΔΑΦΟς ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΠΕΡΙΕΦΡΟΝΗΣΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΠΟΤΕ ΠΛΕΟΝ. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1929 

Δεν υπάρχουν σχόλια: