27 Απριλίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ


Προφητικά τα λόγια του Έλληνα Φιλόσοφου   Παναγιώτη Κονδύλη στο έργο του « Η παρακμή του αστικού πολιτισμού» που εκδόθηκε το 1991.

Ενδεικτικές σημειώσεις από την ανάγνωση του έργου του
Η λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατάντησε να αποτελέσει το βασικό εμπόδιο στην εθνική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη – κάτι παραπάνω: έγινε ο αγωγός της εκποίησης της χώρας με μόνο αντάλλαγμα τη δική του διαιώνιση, δηλαδή τη δυνατότητα να προβαίνει σε υλικές παροχές παίρνοντας παροχές σε ψήφους.
Εθνική ανάπτυξη μπορεί να γίνει μόνο με την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, δηλαδή με τον αντίστοιχο περιορισμό της κατανάλωσης, προπάντων όταν τα καταναλωτικά εισάγονται μετά από δανεισμό, δηλαδή εκχώρηση των αποφάσεων για το μέλλον της χώρας στους δανειοδότες της.  
Βραχυπρόθεσμη ευημερία: παρασιτισμός + εκποίηση της χώρας –> Δεν λένε την αλήθεια τα κόμματα, ούτε θέλουν να την ακούσουν οι καταναλωτές.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ  κλικ στην εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: