18 Απριλίου 2011

Τον Νυμφώνα σου βλέπωΤον Νυμφώνα σου βλέπω
Σωτήρ μου κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω έν αυτώ.
Λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής
Φωτοδότα, καί σώσον μεΔεν υπάρχουν σχόλια: