3 Απριλίου 2011

Απώλεια Εθνικής Κυριαρχίας ;


Ξημερώθηκα να διαβάζω το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1 που υπογράφηκε το Μάη του 2010. Δεν ξέρω αν   το κείμενο των 131 σελίδων που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι αληθινό . Μακάρι να είναι ψεύτικο.  
Δεν μπορώ να   πιστέψω πως χέρια Ελλήνων  υπουργών, πρωθυπουργών, τραπεζιτών  έβαλαν την υπογραφή τους  στα  παρακάτω:

Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση (Σελ. 31  )

Δεν μπορώ να   πιστέψω πως η Εθνική Αντιπροσωπεία   ψήφισε την Απώλεια  της  Εθνικής  μας Κυριαρχίας  όταν :
Ο Δανειολήπτης μπορεί να ακυρώνει, με προηγούμενη έγγραφη προειδοποίησή του σε διάστημα όχι λιγότερο των δύο εβδομάδων, το σύνολο ή μέρος (με ελάχιστο το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ) του ποσού της Δανειακής Διευκόλυνσης που δεν έχει αναληφθεί .

a)Συνταγματικό Δικαστήριο Δανειστή ή άλλο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για κάθε τέτοιο Δανειστή κρίνει με οριστική απόφαση ότι αυτή η Σύμβαση ή ένα Δάνειο παραβιάζει το Σύνταγμα του Δανειστή 
β)
  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οριστική του απόφαση κρίνει ότι αυτή η Σύμβαση ή η σύναψη των Δανείων παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παραβίαση αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί   (Σελ. 15 )
 

Για  τους κατοίκους της Εσπερίας λειτουργεί  η Δικαιοσύνη και υπάρχει Εθνική Κυριαρχία. Οι  ιθαγενείς της Γραικολάνδης έχουμε μαγευτεί από την Κίρκη; Στη  χώρα μας επικρατεί καθεστώς εθελοδουλίας;

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: