1 Μαρτίου 2011

Kυκλοφόρησε το "ΒΗΜΑ της ΓΕΡΑΣ" φ.24

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΕΡΑΣ 
(  http://www.stigera.gr)
το φύλλο 24 (Φεβρουάριος 2011) της εφ. "ΤΟ ΒΗΜΑ της ΓΕΡΑΣ"


Δεν υπάρχουν σχόλια: