13 Ιουλίου 2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΛΟΚΕΡΣ

Ο τόπος, ο Χρόνος και λεπτομέρειες της συνάντησης θα ανακοινωθούν
στις 16 ή 17 του μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: