19 Μαρτίου 2010

ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ - ΤΟ ΞΥΛΑΡΙΟΝ ΚΑΙ Η ΔΟΚΟΣΠΟΛΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕς ΕΠΕΣΑΝ ,ΑΛΛΑ ...

Μη φοβάστε δεν πρόκειται να μονάσω.

Μόνο ΑΦ - ΙΕΡΩΝΩ

στον ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟ ,

στον ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ και ΚΡΙΤΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΝΝΟΥΝ.... όσα ακολουθούν...


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ β.1,3

1. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι, ώ άνθρωπε, πάς όστις κρίνεις

διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις

επειδή τα αυτά πράττεις σύ ο κρίνων.

2. Εξεύρομεν δε ότι η κρίσις του Θεού είναι κατά των πραττόντων τα τοιαύτα.

3. Και νομίζεις τούτο, ώ άνθρωπε, συ ο κρίνων τους πράττοντας τα τοιαύτα, και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίσιν του


ΜΑΤΘΑΙΟΥ ζ.

1. Μή κρίνετε δια να μη κριθήτε

2. διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθή

και με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή εις εσάς.

3 .Και δια τί βλέπεις το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τω οφθαλμώ σου δεν παρατηρείς;

4. Ή πως θέλεις ειπεί προς τον αδελφόν σου, ’φες να εκβάλω το ξυλάριον από του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν τω οφθαλμώ σου;

5. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδεφλού σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: