17 Ιανουαρίου 2010

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΕΕ _ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ελλάδα οι δήμοι έχουν σήμερα μέσο πληθυσμό 10.200 κατοίκους
O αντίστοιχος μέσος όρος για την Ε.Ε. είναι 5.100 κάτοικοι ανά δήμο.
Στη Γαλλία ο μέσος όρος είναι 1.600 κάτοικοι,
Στην Αυστρία 3.400
Στην Ισπανία 4.900
Στη Γερμανία 5.900
Στην Ιταλία 7.100.
........................
Λιγότεροι από 5.000 κάτοικοι: 545 δήμοι ή 53%
Μεταξύ 5 και 10 χιλ. κάτοικοι: 261 δήμοι ή 25%
Μεταξύ 10 και 50 χιλ. κάτοικοι: 185 δήμοι ή 18%
Άνω των 100 χιλ.: 8 δήμοι ή 1%
Για το μέγεθος των δήμων, πηγή ΕΣΥΕ, απογραφή 2001, απογραφή ΟΤΑ 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: