17 Ιανουαρίου 2010

Ο ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Οι εργολάβοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση


Ο Kαλλικράτης κατά τον Πλούταρχο ότι ήταν αρχιτέκτονας, μαζί με τον Ικτίνο, του Παρθενώνα και ο εργολάβος των Μακρών Τειχών (ἠργολάβησε Καλλικράτης) .
Άργησε τόσο πολύ να κατασκευάσει τα τείχη των Αθηνών (βραδέως περαινόμενον) , ώστε να τον περιλάβει στις κωμωδίες του ο Κρατίνος (κωμῳδεῖ δὲ τὸ ἔργον Κρατῖνος).
Το από πού βρέθηκαν (κλάπηκαν στην κυριολεξία ) τα τάλαντα της ανέγερσης και άλλα σκάνδαλα της εποχής σε προσεχείς αναρτήσεις. Οι πηγές μας προέρχονται από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.
Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι από τον Πλούταρχο και το σύγγραμμά του "Βίοι Παράλληλοι-Περικλής"

......πάντα δὲ διεῖπε καὶ πάντων ἐπίσκοπος ἦν αὐτῷ Φειδίας, καίτοι μεγάλους ἀρχιτέκτονας ἐχόντων καὶ τεχνίτας τῶν ἔργων. τὸν μὲν γὰρ ἑκατόμπεδον Παρθενῶνα Καλλικράτης εἰργάζετο καὶ Ἰκτῖνος, τὸ δ' ἐν Ἐλευσῖνι τελεστήριον ἤρξατο μὲν Κόροιβος οἰκοδομεῖν, καὶ τοὺς ἐπ' ἐδάφους κίονας ἔθηκεν οὗτος καὶ τοῖς ἐπιστυλίοις ἐπέζευξεν· ἀποθανόντος δὲ τούτου Μεταγένης ὁ Ξυπέτιος τὸ διάζωμα καὶ τοὺς ἄνω κίονας ἐπέστησε· [5] τὸ δ' ὀπαῖον ἐπὶ τοῦ ἀνακτόρου Ξενοκλῆς ὁ Χολαργεὺς ἐκορύφωσε· τὸ δὲ μακρὸν τεῖχος, περὶ οὗ Σωκράτης ἀκοῦσαί φησιν αὐτὸς εἰσηγουμένου γνώμην Περικλέους, ἠργολάβησε Καλλικράτης. κωμῳδεῖ δὲ τὸ ἔργον Κρατῖνος ὡς βραδέως περαινόμενον·
πάλαι γὰρ αὐτό, φησί,
λόγοισι προάγει Περικλέης, ἔργοισι δ' οὐδὲ κινεῖ.
τὸ δ' Ωιδεῖον, τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει πολύεδρον καὶ πολύστυλον, τῇ δ' ἐρέψει περικλινὲς καὶ κάταντες ἐκ μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον, εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι καὶ μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς, ἐπιστατοῦντος καὶ τούτῳ Περικλέους. [6] διὸ καὶ πάλιν Κρατῖνος ἐν Θρᾴτταις παίζει πρὸς αὐτόν·

Δεν υπάρχουν σχόλια: