7 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ _ΒΡΑΝΑΣ

Η επίσκεψη ενός εν ενεργεία πρωθυπουργού στον τόπο γέννησής σου είναι από μόνη της τιμητικό γεγονός, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκτίμησης στην πολιτική του. Το μπλοκ δημοσιεύει δύο φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Γεώργιου Παπανδρέου στον Παπάδο της Γέρας. Η πρώτη είναι από την επίσκεψη στο ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΝΑ και η δεύτερη από την επίσκεψη στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΑΣ _ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΡΑΝΑ.
Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από τον προσωπικό διαδικτυακό χώρο του πρωθυπουργού (http://multimedia.papandreou.gr/arx/photos.showPhotos?i_thema=20921&i_year=2010&i_startrow=1i_thema=20921&i_year=2010&i_startrow=1)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 2009 στην εφ. ΒΗΜΑ της ΓΕΡΑΣ και αναφέρεται στον Ε. Βρανά. Το κείμενο συνοδεύεται από επιστολή του 1924 του παππού του σημερινού μας πρωθυπουργού στον Ευστράτιο Βρανά και αναφέρεται στην ίδρυση επιπλέον γυμνασιακής τάξης στο ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ


Η συμβολή του Ευστράτιου Βρανά στην Εκπαίδευση


Η εμπορική δραστηριότητα και η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου είναι συνυφασμένες με την οικογένεια Βρανά, η οποία πρωτοστάτησε στο κτίσιμο του Σχολείου στον Παπάδο , το 1871. Το σχολείο ανεγέρθηκε σε τμήμα οικοπέδου της οικογένειας και συνέβαλλε με προσωπική εργασία το σύνολο των κατοίκων , μάλιστα καταγράφηκε ότι ακόμη και οι αρχόντισσες κουβαλούσαν πέτρες με τα ίδια τους τα χέρια.
Τα επόμενα χρόνια ως την απελευθέρωση , το 1912, ήταν εξόχως δημιουργικά. Η κοινωνική συνοχή , ίσως και λόγο της αντιζηλίας με το οθωμανικό στοιχείο, βρισκόταν στο ζενίθ. Άρχοντες κι απλός λαός κοπιάζουν για το κοινό καλό κι όπως μαρτυρεί σε έγγραφό, το 1910, ο Γ.Πετρέλλης, οι άρχοντες επιβαρύνονταν των φόρων, όσων αδυνατούσαν να πληρώσουν.
Ο Ε.Βρανάς υπήρξε επί 50ετία , Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, εθεωρείτο ως ο Νέστορας των Εφόρων της Λέσβου και σε κάθε περίπτωση υπερασπίζονταν τα δίκαια των σχολείων. Το 1910 η διαμάχη του με τη Μητρόπολη ,σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα και τον παρεμβατικό της ρόλο κορυφώνεται. Ο Πρωτοσύγκελος Βασίλειος υπογράφει ,την παραμονή των Χριστουγέννων του 1910, μια απαράδεκτη κατά του Βρανά μακροσκελέστατη απαντητική επιστολή και τον χαρακτηρίζει ότι έχει «ανοίκειον ύφος», ότι αποτελεί «πρωτοφανές αληθώς κατηγορητήριον κατά του ενταύθα Κέντρου των Ορθοδόξων» , ότι «παραφέρησθε ακαίρως και αδίκως υπό της πεπλανημένης ιδέας». Ο Βρανάς δεν οπισθοχώρησε από τις θέσεις του, όπως φαίνεται και από το αμέσως επόμενο πρωτοσυγκέλιο ( 25η/1/1911).
Ο Βρανάς ήταν εκείνος που προσέλαβε ως Σχολάρχη τον φωτισμένο δημοτικιστή Γ.Πετρέλλη (1906-1911) , ο ίδιος που παρά τις άριστες σχέσεις που είχε με τον Βουλευτή Λέσβου Γεώργιο Παπανδρέου, όπως φαίνεται από την επιστολή του 1924 που δημοσιεύουμε, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα του σχολείου δεν κάνει πίσω. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στις μετέπειτα παρεμβάσεις του Βρανά στον Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου, στις «διαμάχες» που είχαν σε πολιτισμένο φυσικά επίπεδο , μέσω ανταλλαγής επιστολών για τις οποίες ο χώρος δεν επαρκεί να δημοσιευθούν .
Σε κατοπινά άρθρα μας θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία για την μεγάλη προσφορά της οικογένειας Βρανά στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ιστορία του νησιού της οποίας προσφοράς επιστέγασμα υπήρξε ο Ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης.

Στρατής Γιαννίκος

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
19. 9. 924
Φίλτατε κ. Βρανά,
Εσωκλείω αντίγραφον του εγγράφου Δαυΐδ. Δύνασαι να εξηγήσης λοιπόν,
διατί δεν κατώρθωσα να προσθέσω
την γυμνασιακήν τάξιν εις τον Παπάδον.
Περιμένω τώρα μιάν νέαν αίτησιν των Κοινοτήτων, η οποία να υποστηρίζη
ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 20 μαθηταί. Ο κ. Δαυΐδ μου υπεσχέθη να τη
συστήση. Και κατόπιν θα την
φροντίσω εις το Υπουργείον.-
Με αγάπην
Υ.Γ. Πότε θα έλθης; Γ.Παπανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια: